اخبار

آنچه بر کاتب ایرانی واقعه کربلا گذشت

آنچه بر کاتب ایرانی واقعه کربلا گذشت

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر؛ فاطمه احمدی؛ نامش اسلم و در بیشتر مآخذ او را غلام نامیده‌اند، نام پدرش عمرو و از نژاد ترکان دیلم نزدیک قزوین بود، اسـلم همان غلام ترک و ناشـناخته‌ای‌ست که دریافت به کدامین مشـعل فروزان هدایت رو کند و از چه چشـمه‌سـار آسـمانی آب بنوشـد، او با بصـیرت و