اخبار

ضیافت افطاری به وسعت یک خیابان

ضیافت افطاری به وسعت یک خیابان

به گزارش پایگاه خبری آستان‌خبر به نقل از مهر، ماه رمضان بقدری فضیلت، عظمت و بزرگی دارد که از حساب و کتاب خارج است. گفته شده در این ماه نفس کشیدن و خوابیدن نیز عبادت محسوب می‌شود اما خوش به حال آنهایی که در این ماه پرفضیلت و ارزشمند، بهره کافی را می‌برند. کوچه و