اخبار

برگزاری اولین رویشکده منطقه ای کودکیار شمال کشور در رشت

برگزاری اولین رویشکده منطقه ای کودکیار شمال کشور در رشت

به گزارش آستان خبر، اولین رویشکده منطقه ای کودکیار (حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب) گیلان، مازندران، گلستان توسط قرارگاه مردمی تحول اجتماعی استان گیلان، اداره کل بهزیستی استان گیلان، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان گیلان با همکاری امور فرهنگی اجتماعی استانداری گیلان، امور بانوان و خانواده استانداری گیلان، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری