اخبار

کار در حوزه روانشناختی نیاز روز در حوزه روانشناسی است

کار در حوزه روانشناختی نیاز روز در حوزه روانشناسی است

به گزارش آستان‌خبر؛ نهم اردیبهشت ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران مصادف است با روز ملی روانشناس و مشاور، که این روزها نیز شاهد بروز و ظهور افراد غیرمتخصص و بعضا غیر مرتبط تحت عناوین مشاور یا روانشناس هستیم. به نقل از جلال شرق؛ کمتر روانشناسی را بشناسید که هم دغدغه‌مند فرهنگی و اقتصادی باشد