اخبار

چرا اقتصاد دولت روحانی تا این حد غیرعادی است؟!

چرا اقتصاد دولت روحانی تا این حد غیرعادی است؟!

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر؛ نگاهی به آمارهای اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر که مدیریت اقتصادی کشور در عمده این سال‌ها در اختیار دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده، نشان می‌دهد دهه ۹۰ را می‌توان به جرأت بدترین دهه اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر دانست به نحوی که بر اساس آمارهای موجود، تولید