اخبار

تبعات آنارشیسم اقتصادی در جامعه

تبعات آنارشیسم اقتصادی در جامعه

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر، فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاددانان چه تعاریف و ‏پارامترهایی برای اقتصاد در ‏نظر گرفته‌اند، ‏واژه اقتصاد میان عامه مردم ‌‏دارای تعاریف ‏و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های ‏خودساخته در ‏ساختار ذهنی افراد نیز ‏رسوخ پیداکرده‌اند و به بیان فصیح‌تر و ساده‌تر ‏مردم اوضاع