اخبار

اولین نشست تخصصی دیپلماسی شهری بندر کیاشهر برگزار شد

اولین نشست تخصصی دیپلماسی شهری بندر کیاشهر برگزار شد

به گزارش آستان‌خبر؛ رئیس پژوهشکده گیلان شناسی، در ابتدای این نشست با اشاره به پژوهش‌های دانشگاهی درباره بندرکیاشهر گفت: از سال ۱۳۷۴ تحقیقات و پژوهش درباره بندرکیاشهر آغاز شده و طبق آمار تاکنون ۸۶ پایان‌نامه و ۲۹ مقاله دکترا در این زمینه منتشر شده است. محمود رنجبر، با اشاره به انتشار مقالات ارزشمند استادان، دانشجویان