اخبار

گزارش آستان‌خبر از مراسم خواهرخواندگی بندرکیاشهر و بندرخمیر

گزارش آستان‌خبر از مراسم خواهرخواندگی بندرکیاشهر و بندرخمیر

به گزارش آستان‌خبر؛ سیداحمد محیط طباطبایی پژوهشگر و رئیس کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) در مراسم خواهرخواندگی بندر کیاشهر و بندر خمیر شامگاه دوشنبه اظهار کرد: بزرگترین ثروت بندر کیاشهر، نه طول جنگل و نه پرندگان است؛ مهمترین ثروت آن مردمش است. افرادی که مغز اقتصادی دارند و آینده‌نگر هستند سرمایه را مصرف نمی‌کنند و