سردرگمی مردم با طرح ترافیکی آستانه‌اشرفیه!

به گزارش آستان‌خبر؛ یکی از شهروندان کیاشهری طی پیامی درباره طرح ترافیکی اجرا شده در آستانه‌اشرفیه مطالبه‌ای مطرح کرد.متن مطالبه به این قرار است: «هشت ماه است که شهرداری و شورای ترافیک شهرستان آستانه‌اشرفیه با یک طرفه کردن و تغییر مسیر عبور خودروها از خیابان اصلی باعث سردگمی مردم شدند و کسی هم پاسخگو ایناخبار

زباله‌های روستای کشل آزادسرا معضلی برای محیط زیست شده‌است+ عکس

زباله‌های روستای کشل آزادسرا معضلی برای محیط زیست شده‌است+ عکس

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر، یکی از شهروندان آستانه‌ای طی پیامی ارسالی به تحریریه آستان‌خبر زباله‌های روستای کشل آزادسرا معضلی برای محیط زیست شده‌ است متن مطالبه به این قرار است: پسماندهای صنعتی، خانگی و بیمارستانی شهرستان آستانه اشرفیه در روستایی به نام کشل آزادسرا ریخته و دپو می‌شود که شیرابه‌هایش وارد آب زیر

رسیدگی به بی‌مهری مسکن مهر آستانه اشرفیه

رسیدگی به بی‌مهری مسکن مهر آستانه اشرفیه

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر، یکی از شهروندان آستانه‌ای طی پیامی ارسالی به تحریریه آستان‌خبر درباره رسیدگی به بی‌مهری مسکن مهر آستانه اشرفیه پیامی ارسال کرده است. متن مطالبه به این قرار است: «چرا بعد از گذشت چندین سال افرادی که مبلغی را برای دریافت مسکن مهر پرداخته کرده‌اند هنوز صاحب خانه نشدند؟ »

چرا جاده آستانه به کیاشهر پر از سرعت‌گیرهای بیهوده است؟

چرا جاده آستانه به کیاشهر پر از سرعت‌گیرهای بیهوده است؟

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر، یکی از شهروندان آستانه‌ای طی پیامی ارسالی به تحریریه آستان‌خبرچرا جاده آستانه به کیاشهر پر از سرعت‌گیرهای بیهوده است؟ مطالبه‌ای کرده است متن مطالبه به این قرار است: در جاده آستانه به کیاشهر بیش از ۵۰ تا سرعت گیر وجود دارد، آخر مگر می‌شود این همه سرعت گیر، آیا