رضا تیغ‌نورد جلالی

یادداشت| دریا ظرفیتی فراموش شده در بندرکیاشهر

متأسفانه در بندرکیاشهر، باوجود دارا بودن ۳۷ کیلومتر نوار ساحلی، برخلاف شهرهای ساحلی همجوار، تاکنون برنامه راهبردی و توسعه‌ای برای استفاده از ظرفیت دریا ارائه نشده و حمایت درخوری نیز از سرمایه گذار بخش خصوصی صورت نگرفته است.اخبار

چیزی یافت نشد !