اخبار

تجهیز سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری در گیلان

تجهیز سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری در گیلان

مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی از سال ۱۳۷۴ در گیلان آغاز شده است، گفت: هدف‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی بر اجرای این طرح در ۱۰ هزار هکتار از اراضی شالی‌کاری در هر سال است که در صورت تامین منابع اعتباری لازم قابل اجرا است.